Categorieën

×

Kerk evangelie centraal

Product details
Merk Gospel
GTIN 9789058045034
Categorie Boeken
Kerk evangelie centraal
Omschrijving
Tim Chester en Steve Timmis gaan terug naar de basis als het gaat om kerk-zijn. Aan de hand van een aantal pricipes proberen zij te ontdekken hoe een gemeente die het Evangelie centraal stelt er in de praktijk uit zou moeten zien. Het boek bestaat uit drie delen: evangelisatieheeft prioriteit, mensen krijgen prioriteit en het belang van de gemeenschap.

In hun voorwoord schrijven de auteurs: 'Veel kerken zijn in meerdere of mindere mate in de val gelopen van de acceptatie en instandhouding van eigen 'christelijke' tradities. Ze zijn er niet in geslaagd om in beweging te blijven en open te staan voor verandering die de zaak van het Evangelie dient. (...) Veel gemeenten hebben, om wat voor reden dan ook, de kern uit het oog verloren.'

In het boek worden vragen gesteld die leiden naar een goede doordenking van Gods bedoeling en naar nieuwe keuzes. Het is zeker ook geschikt voor groepsbespreking in het kader van gemeente-opbouw.